359 miljoner EU-medel till Skånes och Blekinges tillväxt och sysselsättning

Den 23 juni 2015 tog Strukturfondspartnerskapet Skåne-Blekinge beslut om 39 projekt inom ramen för Europeiska socialfonden (ESF) och Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF).

Projekten i ett samlat värde på 359 miljoner kr handlar bl a om social innovation, utveckling av små- och medelstora företag och stärkande av arbetssökandes kompetens.

Av de prioriterade Socialfondsprojekt kommer fem projekt att genomföras av idéburna organisationer, varav fyra är medlemmar i NÄTVERKET. Läs mer