Vill ni ha en Extratjänst i föreningen?

För föreningslivet erbjuds nu stödet Extratjänst, som ger föreningar möjligheten att anställa någon som är nyanländ eller som varit arbetslös länge. Föreningen får en extra resurs, stöd till lönekostnaden, samt ett handledarbidrag.
Läs mer här. Har ni inte sökt om att få en Extratjänst i föreningen än?
Kontakta Anita Hedegård på Arbetsförmedlingen, anita.hedegard@arbetsformedlingen.se  

I och med detta har KC Malmö (Stiftelsen Malmö Ideella Kompetenscenter) och Arbetsförmedlingen startat projektet  ”Vi gör det tillsammans” som bl.a. erbjuder kompetensutveckling till alla föreningar som får en Extratjänst. Ett projekt i samarbete med Malmö stad och Malmö Ideella – MIP.

KC Malmö erbjuder föreningsutbildningar —  Arbetsgivarutbildning & Handledarutbildning
Dessa är helt kostnadsfria att delta på och kräver inte att föreningen har fått sin Extratjänst beviljad.
Obs! Till handledarutbildningen max 2 pers/förening. Anmälan och mer information hittar du här https://kcmalmo.se/stiftelsen/verksamheter/extratjanster/forening-med-extratjanst/

Utöver dessa erbjuder vi också en Introduktions-utbildning för den som blir anställd med Extratjänst. Har ni redan en person med Extratjänst i er förening, be dem gärna anmäla sig fastän de redan börjat.

Kom gärna på Öppet hus infomöten
5/12 kl. 13-15 eller 11/12 kl. 17-19 på KC Malmö, Nobelvägen 21.

Frågor? kontakta gärna KC Malmös utbildningssamordnare Pernilla Röjner, pernilla.rojner@kcmalmo.se